Samen Vooruit op Zuid

Verbindingsplatform Pendrecht

Verbindingsplatform Pendrecht

Het verbindingsplatform Samen Vooruit op Zuid wil wijkbewoners in Pendrecht het gevoel van saamhorigheid en veiligheid (terug)geven. Zij staan er níet alleen voor. Ze kunnen terugvallen op elkaar en op de organisaties en aanbieders in de wijk. Het platform is er in het bijzonder voor ouders die leven en kinderen opvoeden in armoede.

Voor ouders in armoede en hun kinderen kan een sociaal netwerk beschermend werken. Een aantal ouders kan net rondkomen doordat ze beschikken over een sociaal vangnet (Van der Hoek 2005). Ook bij het opvoeden en de relatie met het kind is sociale steun belangrijk. Sommige ouders hebben hun sociaal netwerk verloren en dat zorgt voor extra financiële en emotionele druk op het gezin. Vooral laagopgeleide, alleenstaande moeders ontbreekt het vaak aan sociale en praktische steun.

De armoedesituatie heeft negatieve invloed op het welzijn en het functioneren van deze ouders en hun kinderen. Hiermee is ook het risico op sociale uitsluiting groter. Bewoners van Pendrecht ervaren de wijk eveneens als niet veilig, wat de druk op het gezinsleven groter maakt. Er is sprake van zaken als overlast, diefstal, geweld en inbraken (Wijkprofiel, 2020). Dit alles maakt dat de ouders vaak onzeker zijn over hún toekomstperspectief en dat van hun kinderen.

Lees meer

Het verbindingsplatform

Verbinding

Wij willen wijkbewoners en organisaties op diverse vlakken onderling en kruislings met elkaar verbinden. Dit kan gaan om praktische zaken, zoals kleding, speelgoed, hulp bij financiële zaken en het invullen van papieren, maar ook om zaken die de psychische gesteldheid van de groep verbeteren, zoals het zoeken naar maatjes, contacten en het uitwisselen van praktische ervaringen.

Meer info

Peer-to-peer coaching

Door de inzet van peer-to-peer coaching willen wij wijkbewoners helpen hun (financiële) zelfredzaamheid en eigenwaarde te vergroten. De peer-to-peer coaches zijn zelf ervaringsdeskundigen en weten hoe het is om in armoede te leven en ook hoe zij hieruit kunnen komen. Zij zullen regelmatig contact hebben met gezinnen die dit nodig hebben en hen voorzien van een vriendelijke helpende hand.

Meer info

Vrijwilligers

Wij willen wijkbewoners vaardigheden bijbrengen, zodat zij als vrijwilligers kunnen bijdragen aan het onderhouden van het platform. Hiermee wordt bijgedragen aan hun zelfredzaamheid en administratieve vaardigheden, doordat de vrijwilligers meedraaien in de organisatie en een vergoeding krijgen voor hun werk.

Meer info

Dit is Pendrecht

Aanmelden

GEZINNEN

VRIJWILLIGERS

ORGANISATIES

Nieuws

Dock stopt in Pendrecht

februari 27, 2022Nieuws

Persbericht van Dock DOCK blijft actief in Rotterdam woensdag, februari 23, 2022 Dinsdag 22 februari 2022 heeft de gemeente Rotterdam de definitieve gunning van de welzijnsopdracht “heel de stad” in Rotterdam bekend gemaakt. We zijn...

Gezocht: Gezinnen voor deelname aan maatjesproject

oktober 19, 2021Nieuws

Zou u graag: Extra hulp willen bij uw financiën? Budgetvaardigheden willen aanleren? Een maatje hebben die u kan ondersteunen bij het vinden van de juiste weg naar (hulp)organisaties? Uw sociale netwerk uitbreiden? En woont u in...