Als verse boodschappen niet vanzelfsprekend zijn

 

Voor veel Rotterdammers zijn verse boodschappen niet vanzelfsprekend of zijn schoolspullen niet betaalbaar. Geldzorgen kunnen tot stress leiden die de situatie alleen maar verslechteren.

Soms krijgt u door onverwachte gebeurtenissen grote zorgen over het gezin of geld, soms spelen de geldproblemen langer. Blijf niet met de problemen zitten, en vraag om hulp, want net als elke Rotterdammer heeft ook u recht op hulp.

Rotterdamse regelingen

Rotterdammers met een lager inkomen kunnen gebruikmaken van verschillende landelijke en gemeentelijke regelingen.

Algemeen

Bijzondere bijstand
Vergoeding voor extra of bijzondere kosten, zoals bewindvoering of een babyuitzet. Hoeveel bijzondere bijstand iemand krijgt, hangt af van het inkomen en vermogen. Soms is de bijzondere bijstand een gift die de kosten (gedeeltelijk) dekt, vaak is het een lening.

Bijzondere bijstand aanvragen

Rotterdampas
Ga gratis naar de film, het zwembad, of een museum. Met de Rotterdampas is er van alles te doen. Volwassenen met een minimuminkomen betalen 5 euro voor de Rotterdampas. Voor kinderen is de pas gratis. Ook voor AOW’ers en studenten gelden voordelige tarieven.

Rotterdampas

Broodnood
U mag een voorschot broodnood aanvragen als u door plotselinge geldnood geen boodschappen meer kunt doen. Dit is een lening bij de gemeente. Het voorschot is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten, zoals huur, energie of verzekeringen.

Broodnood aanvragen

Gezinnen met kinderen

Gratis opvang op de Rotterdamse Peutergroep voor peuters van ouders met schuldhulp
Voor ouders die gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen betaalt de gemeente de kosten voor opvang op de Rotterdamse Peutergroep. Ouders hoeven dan geen ouderbijdrage te betalen. Hun peuter kan 16 uur per week gratis naar de Peutergroep. Tijdens het intakegesprek op de Peutergroep kunnen ouders aangeven dat ze schuldhulp krijgen, zodat ze de gratis opvang kunnen krijgen.

Rotterdamse Peutergroep

Jeugdtegoed
Het jeugdtegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een laag inkomen beter te laten meedoen op school en het verenigings- en sportleven. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar krijgen 275 euro per jaar en kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgen 500 euro per jaar. Het tegoed wordt uitgekeerd op de Rotterdampas en kan gebruikt worden bij veel winkels (bijvoorbeeld Hema, Bristol, Bruna, Aktiesport) en voor het openbaar vervoer.

Jeugdtegoed aanvragen

Jongeren

JOB
Het Jongerenoverbruggingsbudget (JOB) is een noodfonds om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen eenmalig financieel te ondersteunen. Dit om te voorkomen dat de betalingsachterstanden van de jongeren problematisch worden. Het benodigde bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de leverancier.

Perspectieffonds
Jongeren met schulden kunnen via het Jongerenloket in aanmerking komen voor het perspectieffonds. Dit is een tweejarig traject waarbinnen de schuld wordt kwijtgescholden. De jongere moet in het traject werken aan veerkracht en zelfredzaamheid, onder andere met een verplichte stage. Het Jongerenloket kan jongeren ook ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Perspectiefpact
Het Perspectiefpact is er voor alle Rotterdamse jongeren met geldproblemen. Het kan gaan om grote problemen, zoals schulden. Maar ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld budgetbeheer, sparen, werken en andere financiële onderwerpen kun je terecht binnen het Perspectiefpact. Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen, maar ga samen met ons aan de slag. Voor verschillende situaties zijn er verschillende aanpakken mogelijk: van cursussen tot budgetbeheer of een schuldregeling.

Ouderen

AOW-tegoed
Een tegoed van 450 euro per AOW-huishouden. De toeslag wordt uitgekeerd op de Rotterdampas en kan gebruikt worden bij bepaalde winkels en voor het openbaar vervoer.

AOW-tegoed aanvragen

 

Bron: Gemeente Rotterdam