Verbinding & Empowerment

Het hoofddoel van dit project is het activeren, inzetten en onderhouden van een platform dat verbinding creëert tussen enerzijds ouders woonachtig in Pendrecht die leven en kinderen opvoeden in armoede en anderzijds organisaties en aanbieders die op enigerlei wijze hulp en ondersteuning bieden om de doelgroep perspectieven te bieden richting zelfredzaamheid.

Kernwaarden binnen het project zijn verbinding & empowerment.

In deze eerste fase willen we vooral inzetten op het mobiliseren van het platform en het leggen van een brug tussen vraag en aanbod in de wijk (verbinding). Ook willen we onderzoeken, in samenspraak met de doelgroep, waar kwaliteiten liggen en hoe we deze kunnen inzetten zodat ze bijdragen aan de doelen van het project. Op deze manier willen we ook meer te weten komen over de belevingswereld van deze groepen. Waar lopen ze tegenaan, waar liggen behoeftes, waarom maken ze wel/niet gebruik van bestaand aanbod? Wat zijn de drempels of juist de succesfactoren van de verschillende initiatieven en organisaties in de wijk?

In een vervolgfase zouden we deze opgedane kennis ook graag delen met die initiatieven en organisaties, zeker waar we merken dat ze de doelgroep onvoldoende bereiken of waar ze moeite hebben met deze bewoners in gesprek te raken.

Verbinding

Peer-to-peer coaching

Inzet vrijwilligers

63% van de huishoudens in Pendrecht
heeft een laag inkomen

Verbinding

Om het gevoel van saamhorigheid en veiligheid in de wijk te verhogen, is het belangrijk dat wijkbewoners weten dat ze kunnen terugvallen op elkaar en op de organisaties en aanbieders in de wijk. Financiële problemen kunnen mensen het gevoel van eenzaamheid geven. Deze groep denkt soms dat ze er alleen voor staat, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Wij willen een centraal platform gaan vormen voor deze groep.

Binnen dit platform verbinden we wijkbewoners en organisaties op diverse vlakken met elkaar. Dit kan om praktische zaken gaan, zoals kleding, speelgoed, hulp bij financiële zaken en het invullen van papieren, maar ook om zaken die de psychische gesteldheid van de groep verbeteren, zoals het zoeken naar maatjes, contacten en het uitwisselen van praktische ervaringen.

Aanmelden als gezin
Verbinding
Verbinding2

Peer-to-peer coaching

Door de inzet van peer-to-peer coaching willen wij de doelgroep helpen hun (financiële) zelfredzaamheid en eigenwaarde te vergroten. De peer-to-peer coaches zijn zelf ervaringsdeskundigen en weten hoe het is om in armoede te leven en ook hoe zij hieruit kunnen komen. Zij zullen regelmatig contact hebben met de gezinnen die dit nodig hebben en hen voorzien van advies en een helpende hand. De hulp is alledaags en vriendschappelijk.

De komende maanden zullen wij een aantal peer-to-peer vrijwillige coaches werven en opleiden. De peer-to-peer coaching is gericht op financieel bewustzijn en budgetvaardigheden, maar ook op het omgaan met (financiële) stress en praktische tips om met weinig budget te leven en op te voeden.

Peer-to-peer werkwijzen hebben vooral meerwaarde bij het bereiken van groepen die zich niet uit zichzelf melden bij hulpverlenende instanties door gevoelens als schuld en schaamte, maar bijvoorbeeld ook door cultuurverschillen. De peer-to-peer coaching die wij voor ogen hebben, heeft als doel: activering, ondersteuning en educatie.

Aanmelden als peer-to-peer coach

Begeleiding en training vrijwilligers

Wij willen personen binnen de doelgroep vaardigheden en competenties bijbrengen, zodat zij actief als vrijwilligers kunnen bijdragen aan het activeren en onderhouden van het platform. Hiermee wordt bijgedragen aan zelfredzaamheid en administratieve vaardigheden, doordat de vrijwilligers ons ondersteunen in de organisatie, administratie en ook een vergoeding krijgen voor hun werk. De vrijwilligers houden ook een logboek bij over hun activiteiten. We willen een aantal ouders motiveren, trainen en begeleiden om zich klaar te stomen voor een vrijwilligersfunctie binnen dit project. Ook zullen we actief op zoek gaan naar kwaliteiten in de doelgroep die kunnen worden ingezet binnen het platform.

Aanmelden als vrijwilliger
Verbinding3

30% van alle Rotterdammers woont
op Zuid. Ook woont 42% van de mensen
die een bijstandsuitkering ontvangt op Zuid

Samen Vooruit op Zuid is een initiatief van Stichting Me & Society i.s.m. de Gemeente Rotterdam.